Ajuntament de Faura

AMPLIACIÓ D'HORARI DE L'URNA DE LA CAMPAYA M'HO DEMANE

fb


Els dies assenyalats es podrà depositar la carta fins les 20 hores

 

31 de desembre de 2020