Ajuntament de Faura

ANUNCI PER A LA LICITACIÓ DEL BAR LA CANALETA

fb


El termini per a presentar ofertes acaba el 9 de desembre.

S’ha publicat l’anunci de licitació per al contracte de serveis per a la gestió i explotació del Bar la Canaleta. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el 9 de desembre.

La presentació és electrònica a través de la https://contrataciondelestado.es

El contracte és per a 1 any amb possibilitat de 3 pròrrogues, i es requerix solvència econòmica (amb la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil derivada de l’explotació, amb cobertura igual o superior a 400.000 €) i solvència tècnica (amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats amb el mateix objecte del contracte, com a màxim, els últims tres anys)

Per a l’aclariment de qualsevol dubte contactar amb l’Ajuntament.


24 de novembre de 2020