Ajuntament de Faura

ENTORN NATURAL

El bosc mediterrani

Es troba a les faldes de la Rodana, té 6.688 m2 i ha permés, a més de la recuperació de l’espai i la rehabilitació paisatgística, l’accés directe a la muntanya des del poble, la  qual  cosa s’havia   perdut des que  es  va  fer  l’explotació agrícola. Un racó on poder perdre’s del soroll del poble i gaudir d’un passeig tranquil i seré. 

El parc ha estat dissenyat amb criteris mediambientals, on tots els elements estableixen un ritme. Tindrà un sistema de recollida d’aigua de pluja en quan es rehabilite l’aljub; mentre s’usa el sistema de degoteig. Les plantes ornamentals i arbres que s’han plantat fins ara són totes autòctones; pins alepensis, carrasques, sureres, xiprers, margallons i plantes aromàtiques com el romaní, el timó, la murtra o la ginesta, que no requereixen d’un gran manteniment. Tots aquests elements fan que estigam davant d’un parc sostenible. 
 
Totes les espècies que conformen aquest jove ecosistema mediterrani són dels vivers municipals, ja que es tracta d’un projecte que compren tot el cicle medioambiental des del cultiu de les plantes als vivers fins a la plantació al parc urbà.