Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DIMECRES, 30 de DESEMBRE, a les 18 hores, al saló de Plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 4 i 5/2020.
  2. Proposta de l'Alcaldia sobre l'examen, discussió i aprovació del pressupost general per a l'exercici 2021.
  3. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació del Reglament Orgànic Municipal.
  4. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre nota de reparació per a la declaració del Paratge Natural Municipal La Rodana.
  5. Proposició conjunta dels Grups municipals PSPV-PSOE, Junts per Faura i PP sobre el Dret Civil Valencià.
  6. Proposició conjunta dels Grups municipals PSPVP-PSOE, Junts per Faura i PP sobre un Pacte per la Indústria.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura sobre les beques universitàries.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura de suport al Poble Saharauí.
  9. Proposició del Grup Junts per Faura d'adquisició de la mantaescola per a l'alumnat del CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura.

B) Activitat de control

    10. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 316 al 448/2020.

C) Precs i preguntes

 

Faura, 24 de desembre de 2020

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos