Ajuntament de Faura

VACANTS PER AL JUTJAT DE PAU

fb


El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies

Durant el mes de desembre estàprevist que quedent vacants els càrrecs de jutge/ssa de pau, titular i substitut/a. Si estàs interessat/da i reunixes els requisits legals, tens un termini de 15 dies per a sol·licitar-ho per escrit.

Clica en l'enllaç per accedir a tota la informació: https://faura.sedelectronica.es/board?fbclid=IwAR3cATbtzcpouHob9E_0A7fLw46n0KgfRPA8KmnWb6yguFe8qRY6Ru605Dc

 

23 d'octubre de 2019