Ajuntament de Faura

INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRARIES

fb


Tots els agricultors que venguen la seua producció han d'inscriure's en el Registre General de la Producció Agrícola

D’acord amb el Reial Decret 9/2015 de 16 de gener, pel que es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene de la producció primària agrícola, tots els agricultors que venguen la seua producció, bé directament al consumidor o a empreses comercialitzadores, han d’inscriure’s en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).

No estar inscrit en el REGEPA  pot generar importants problemes en la venda de la collita, en la  contractació d’assegurances agràries, en la sol·licitud de  subvencions,...

Els agricultors que presenten cada any la sol·licitud única d’ajudes  de la Política Agrària Comunitària (PAC) ja estan inscrits, però  aquells que no les demanen, Repica Rolex no ho estan.

La comprovació de la inscripció en el REGEPA es pot fer consultant la web: https://www.mapa.gob.es/app/regepa/default.aspx

 Si vols saber com presentar la sol·licitud per a l'alta i modificació en el REGEPA, clica ací.

 

 

 

19 de juliol de 2019