Ajuntament de Faura

EL DEFENSOR DEL VEÏNAT COMENÇA A PRESTAR SERVEI

fb


Es tracta d'una nova figura de participació local

L'Ajuntament de Faura vol donar un aire nou al sistema de participació dels ciutadans amb la política. Amb la qual cosa, en la modificació de la Carta de Participació del 2016 es van crear noves figures perquè el ciutadà col·labore més en la gestió local. Una d'elles és el Defensor del Veïnat, una institució independent i apolítica amb la missió de vetlar pels drets de la ciutadania davant les actuacions de l'Administració municipal i dels organismes que en depenguen. Ací tens tota la informació. 

 

30 de gener de 2019