Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, el DILLUNS dia 26 de MARÇ de 2018, a les 20 hores, al saló de Plens de l'Ajuntament.

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

  1. Part resolutiva.
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 1/2018.
  2. Proposició de l'Alcaldia sobre rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi, referit al 31/12/2017.
  3. Proposició de l'Alcaldia sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementeri.
  4. Proposició Alcaldia d'inclusió de part del terme de Faura en el projecte de paisatge protegit de les muntanyes litorals del Palància – Belcaire.
  5. Proposició del Grup Socialista sobre el nou model salarial i un nou pacte de rendes per a Espanya.
  6. Proposició del Grup Socialista per al tancament de la central nuclear de Cofrents.
  7. Proposició del Grup Junts per Faura sobre actes de celebració del 28 de març “Dia de record i homenatge a les víctimes de la guerra civil i la dictadura”.
  8. Proposició del Grup Junts per Faura sobre retolació carrers amb nom de dones.
  9. Proposició del Grup Junts per Faura per a la millora en l'accés a la informació per part dels grups municipals.

    

     B. Activitat de control.

     10. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 14 a 89/2018.

     

      C. Precs i preguntes.

 Faura, 21 de març de 2018

 L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos