Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE DESEMBRE

fb


L'Ajuntament ha aprovat el pressupost per a 2018

Durant la celebració de l'últim Ple del 2017, el Govern local ha aprovat, amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i PP, i l'abstenció de Junts per Faura, el Pressupost General per a l'exercici 2018, que ascendeix a 1.903.888 euros i que es caracteritza, un any més, per l'equilibri pressupostari, ja que l'apartat d'ingressos coincideix amb el de despeses.

Per a la confecció d'una part d'aquestos pressupostos, l'Ajuntament va posar en marxa durant el mes de novembre "Faura Participa", una plataforma on-line que té per objectiu ser un canal de participació ciutadana. Els veïns i veïnes van poder presentar propostes d’inversió fins als 3 de desembre. Una vegada l'Ajuntament estudie la seua viabilitat tècnica i econòmica, s’obrirà un termini perquè els ciutadans voten i decidisquen part de les inversions dels pressupostos 2018.

D'altra banda, continuant amb aquest procés participatiu i prèviament a la celebració del Ple, l'Ajuntament va convocar una audiència pública per tal de presentar a la ciutadania l'esborrany del pressupost per al pròxim exercici. Les xifres ja havien sigut entregades a tots els grups polítics que componen el Govern local i havien sigut publicades en el portal de Transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament.

En la mateixa sessió plenària, es va aprovar,  per unanimitat, la modificació de la taxa que hauran de pagar els pares dels assistents a l'escola de teatre, una activitat extraescolar celebrada a tots els centres educatius de Les Valls i impartida per la companyia de teatre Camí de Nora. En el cas de Faura, l’Ajuntament finança una part de l'activitat, de manera que els interessats només han d'abonar la matrícula. Aquesta, després de la decisió adoptada pel Ple, passarà a costar 70 euros. L'objectiu és buscar a llarg termini un equilibri entre la part que se subvenciona i la que corre a càrrec de les famílies.

El Ple, també va aprovar, per unanimitat, el nomenament dels vocals representants al Consorci per al Foment Econòmic del Camp de Morvedre (COFECAM), del que l’Ajuntament de Faura forma part.

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

El Grup Municipal Socialista ha portat al Ple una moció referida al control i gestió pública de l'energia elèctrica. La proposta, que ha sigut aprovada per unanimitat, demana instar al Govern d'Espanya a que, entre altres qüestions, inicie una revisió de la situació del mercat elèctric espanyol que passe per considerar el subministrament elèctric com un servei públic essencial al qual té dret tota la ciutadania i que establisca mesures eficaces contra la “pobresa energètica” amb protecció als sectors més desfavorits instaurant un autèntic bo social.

Per la seua banda, el Ple va aprovar amb els vots a favor de Junts per Faura i del Grup Municipal Socialista i amb l’abstènció del PP, una moció de Junts per Faura per condemnar els actes de violència feixista que es van succeir durant la celebració del 9 d'Octubre a València.

La moció de Junts per Faura en què demanava un vehicle per al centre de salut del poble destinat a l'atenció de visites o urgències va rebre el vot favorable de tots els assistents. L'aprovació per unanimitat es va aconseguir després que es canviara la redacció de la proposta i es passara a sol·licitar a l'Àrea de Salut, en lloc d'un vehicle, tota la informació referida a les reivindicacions que els treballadors del Centre de Salut de Faura estan reclamant i en quin punt es troben eixes reivindacions.

 15 de desembre de 2017