Ajuntament de Faura

Programa EMCORD 2017 (SERVEF)

fb


Podeu concultar l'acta de baremació.

Programa de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració (12 mesos en atur dins dels 18 mesos últims) que hagen realitzat un itinerari personalitzat d’inserció laboral, en col·laboració amb les corporacions locals.

 

L'objecte d'estes subvencions és la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a la realització d'obres o servicis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una duració de com a mínim sis mesos a jornada completa.

 

L’Ajuntament de Faura  contractarà a 2 persones, durant 6 mesos com a peons agropecuaris.

 

30 de novembre de 2017