Ajuntament de Faura

DESENES DE VEÏNS ACLARIXEN ELS SEUS DUBTES SOBRE LA CLÀUSULA SÒL

fb


Atenent als suggeriments d'alguns ciutadans, l'Ajuntament organitza una sessió informativa amb la Unió de Consumidors per explicar la nova Llei 1/2017

Els problemes derivats de la clàusula sòl i el recentment aprovat Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, han sigut els principals temes tractats a la xarrada que ha oferit la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) a Faura. Una activitat que ha organitzat el Govern local, atenent als suggeriments dels veïns i veïnes, que han omplit el saló de Plens de l'ajuntament provisional per tal d'informar-se i resoldre dubtes sobre aquesta qüestió després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que dictamina la devolució de les quantitats cobrades per les clàusules sòl.

Des de la UCCV s'ha recomanat als assistents, en cas de veure's afectats per la clàusula sòl, optar, en primera instància, pel procediment extrajudicial, que és gratuït i que es resoldrà en un termini de tres mesos. D'aquesta manera, els diners es poden recuperar més ràpidament i sense haver de fer front a les despeses que suposa la via judicial.

A més, s'ha instat a presentar la deguda reclamació a la entitat bancària per duplicat, amb l'objectiu que l'afectat guarde una còpia amb el registre d'entrada de la sucursal. En eixe sentit, la UCCV ha preparat uns formularis perquè els afectats puguen dirigir-se a les seues entitats i iniciar el procediment de reclamació tant dels diners derivats de la clàusula sòl, com dels relacionats amb la formalització de la hipoteca, com són els gastos de notaria, registre, gestoria i tasació. Aquestos documents poden ser descarregats des de la web http://www.uniondeconsumidores.org/


24 de gener de 2017