Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 30 DE GENER DE 2017

fb


Els membres del Govern Local ja poden confirmar l'assistència a la sessió electrònicament

El primer Ple de l'any ha començat amb canvis a Faura. Concretament pel que fa a la seua convocatòria. I és que els membres del Govern local poden accedir a la seu electrònica d’aquesta institució per a confirmar la seua assistència o, en cas que no puguen acudir, ho comuniquen per a poder excusar-se. A més, a través de la seu electrònica poden consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ANTICIPI DEL 100% DE LES SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS

A proposta d'alcaldia i després de la corresponent votació per a la seua inclusió en l'ordre del dia, s'ha aprovat per unanimitat una moció d'urgència referida a les subvencions destinades a associacions. L'acord adoptat apunta que, d'ara en avant, qualsevol col·lectiu que ho necessite podrà sol·licitar un avanç de fins al 100% de la subvenció que li correspon, que haurà de ser justificada en un termini màxim de dos mesos.

PROPOSTES DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

El primer dels acords aprovat a la sessió plenària de gener, per unanimitat, ha sigut una proposició del Grup Municipal Socialista per declarar a tots els efectes com a serveis públics essencials de l'Ajuntament de Faura als Serveis Socials. L'objectiu és que siga possible incrementar els recursos humans que possibiliten que aquest servici municipal, que comporta en major grau que qualsevol altre, un factor humà, siga atés amb els adequats cànons d'eficàcia i immediatesa.

Una altra proposició del Grup Municipal Socialista que ha rebut els vots favorables de tot el Ple ha sigut la referida a estudiar la imposició d'una taxa a les empreses de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. El grup ha sol·licitat que els serveis jurídics de l’Ajuntament demanen assessorament a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a realitzar un estudi tècnic-econòmic sobre aquesta qüestió.

Per la seua banda, Junts per Faura ha presentat una moció, aprovada per unanimitat, sobre la situació de la campanya de la taronja, on han instat a la Conselleria d’Agricultura a què pose en marxa un estudi aprofundit del sector. A més, han demanat solucions i que s’habilite una línia de crèdit que permeta que els excessos de collita tinguen un preu de retirada que el faça rendible.

En eixe sentit, l'equip de Govern Local ha recordat que ja ha reclamat directament al president de la Generalitat, Ximo Puig, que s'articulen mesures el més prompte possible, durant la seua visita al municipi dissabte passat, on va comprovar de primera mà les conseqüències del temporal de pluja de les últimes setmanes.

També Junts per Faura ha portat a Ple una proposta per a informar l'Ajuntament de Sagunt i la Conselleria de Medi Ambient i Indústria del rebuig de Faura a l'obertura de la pedrera de El Pinyal. El Grup Municipal Socialista ha recordat que l'Ajuntament ja ha mostrat el seu rebuig en haver manifestat el seu suport a totes les accions que a eixe respecte porte endavant Acció Ecologista Agró, una de les quals ha sigut la creació d'una plataforma en contra de El Pinyal, on també estan presents altres municipis de Les Valls, que remitirà un escrit conjunt a l'Ajuntament de Sagunt i diversos estaments de la Generalitat, entre els què es troba la Conselleria de Medi Ambient. La moció ha sigut aprovada per dos vots a favor (Junts per Faura) i 9 abstencions (Grup Municipal Socialista i PP).

 

La rebaixa de les barreres electorals ha sigut el tema d'una altra de les mocions presentades per Junts per Faura, que ha sigut aprovada amb 9 vots a favor (Junts per Faura i Grup Municipal Socialista) i dos abstencions (PP). L'acord aposta per sol·licitar que es modifique la Llei Electoral Valenciana i es rebaixe la barrera autonòmica addicional del 5% al 3%, i que la modificació incloga també l’obligació de fer candidatures paritàries en cremallera al 50%.

Junts per Faura també ha defés el dret al vot per als majors de 16 anys en una altra proposició, aprovada per unanimitat. El grup, que ha manifestat la necessitat d’avançar cap al reconeixement d'aquest dret i perquè se incloga en la Llei Electoral Valenciana, ha esmenat la moció després que el Grup Municipal Socialista els constatara que la petició de modificació era sols per a la Llei Electoral Valenciana i sols podrien votar en les eleccions autonòmiques. D'ací que l'acord s'haja modificat perquè la petició de rebaixa a 16 anys també s'incloga en la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General), el que suposaria per als ciutadans majors de 16 anys poder votar en les eleccions generals, europees i locals.

Per últim, Junts per Faura ha presentat una moció, aprovada per unanimitat, per impulsar l'ús de la bicicleta al poble amb un estudi de la possible instal·lació d'aparcaments gratuïts en diferents llocs. Segons acord del Ple, la proposta serà inclosa com un dels punts dels pressupostos participatius, de manera que el veïnat podrà opinar sobre la qüestió.

 

 

2 de febrer de 2017