Ajuntament de Faura

NOU HORARI D'ATENCIÓ A L'AJUNTAMENT

fb


Els dissabtes són, per llei, inhàbils

Nou horari d'atenció de l'Ajuntament:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Dijous de 16 a 19 h.

Degut a que, segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i régim jurídic, els dissabtes són inhàbils, s'ha acordat un nou horari amb els/les treballadors/res per continuar prestant un bon servei d'atenció a la ciutadania.

 

9 d'octubre de 2016