Ajuntament de Faura

RESUM INFORMATIU DEL PLE DE 30 DE MAIG

fb


S'aprovaren, entre altres mesures, el Pla Territorial Municipal front a Emergències i adherir-se al Codi de Bon Govern de la Generalitat

L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat durant l'últim Ple el Pla Territorial Municipal front a emergències, que, després de les revisions oportunes, ha sigut remés per la Conselleria de Governació i Justícia. A més, es donarà compte a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana per a la seua homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA D'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

A proposta d'alcaldia, s'aprovà, per unanimitat, la derogació de l'Ordenança reguladora d'Inspecció Tècnica d'Edificis, donat que existeix una norma superior destinada al mateix àmbit. Esta norma és la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, que estipula que els propietaris de tota edificació catalogada o d'antiguitat superior a 50 anys i els d'edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques amb l'objectiu d'escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica, hauran de promoure, almenys cada 10 anys, la realització d'un informe d'avaluació (el que es coneix com a Inspecció Tècnica d'Edificis), a càrrec d'un facultatiu competent.

Amb la moció presentada per l'Alcaldia, els propietaris, que fins ara s'acollien a l'ordenança municipal, hauran de sotmetre's a esta llei.

PLA ECONÒMIC FINANCER

El Ple també va aprovar per unanimitat el Pla Econòmic Financer. Una mesura que l'Ajuntament adopta, segons apunta la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, després d'haver tancat l'any 2015 amb superàvit i amb un romanent de tresoreria de 458.963,26 euros

ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA GENERALITAT

Un altre acord proposat per Alcaldia que va rebre l'aprovació unànime dels partits polítics va estar centrat en assumir i respectar el Codi de Bon Govern contingut en el títol II del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig. Es tracta d'un instrument que guia les actuacions dels membres del Consell i de les persones que ocupen alts càrrecs per afavorir el desenvolupament d'unes administracions públiques més íntegres. Adoptant este Codi de Bon Govern es pretén promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i ciutadania. Gran part de les seues normes d'actuació estan relacionades amb els principis generals del dret i de normes vigents en l'ordenament jurídic, però el Codi també incideix en l'ètica i l'exemplaritat necessàries que ha de guiar l'actuació de les persones subjectes a ell.

TRASLLAT I ACOLLIMENT DAVANT LA CRISI DE REFUGIATS

El tema dels refugiats i la necessitat d'atendre i autoritzar de manera urgent el seu trasllat i acolliment va ser protagonista d'una altra de les proposicions presentades per Alcaldia, que incidí en que s'ha d'instar al pròxim Govern d'Espanya a aplicar urgentment els acords aconseguits i aprovats per unanimitat del Congrés dels Diputats en la seua sessió plenària del 29 de setembre de 2015 sobre la crisi humanitària de refugiats, A més, l'acord reclama que s'exigisca a la Unió Europea que complisca el que es disposa en l'article 14 de la declaració universal dels drets humans, on s'al·lude a que, "en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d'ell, en qualsevol país". Per últim, la moció d'Alcaldia, que va ser aprovada per unanimitat, proposa adherir-se al manifest "Refugiats i immigrants: Carta oberta als nostres Presidents i Alcaldes".

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Pel que fa a les proposicions presentades pels grups polítics, el PSPV-PSOE presentà un total de set acords, que foren aprovats per unanimitat, amb els següents temes: adherir l'Ajuntament de Faura a la Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Histórica, creada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; defendre la Sanitat Universal; incloure criteris ètics, socials i mediambientals en els procediments d'adjudicació i en l'execució dels contractes; dedicar un espai, dins del parc de Quémalo a Joanot Martorell; institucionalitzar la realització d'un Ple municipal infantil; i, subscriure el "Manifest per un finançament just" a la Comunitat Valenciana, impulsat per la Generalitat.

Tant PSPV-PSOE com Junts per Faura, presentaren sendes mocions en referència al col·lectiu LGTB, aprovades per unanimitat, per a continuar col·locant la bandera LGTB en la façana del Consistori els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia i Transfòbia, i 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB, i posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l'àmbit educatiu, familiar i festiu.

Per la seua banda, el Grup Junts per Faura va portar al Ple tres proposicions centrades en: organitzar una comissió de treball, formada pels grups municipals, el Consell Agrari i sindicats agraris, per a la creació del reglament per al funcionament del banc de terres i instar a la Mancomunitat a crear un banc de terres mancomunats; atorgar el nom de Guillem Agulló i Salvador a la prolongació del carrer Sistar des del cantó amb el carrer Muralla, fins al carrer Major.

La moció referida al banc de terres va ser aprovada per unanimitat després d'haver sigut reformulada, en el sentit que s'assumirà la gestió dels bancs de terres que posa a disposició dels ajuntaments la Diputació de València. Fins ara el Consistori havia fet, d'una manera més informal, d'intermediari, posant en contacte persones interessades en cultivar amb propietaris de terres no cultivades. Ara, s'adoptarà el sistema del banc de terres de la Diputació de València, que consisteix en un registre administratiu municipal, de caràcter públic, que facilita el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola i les persones interessades en el seu cultiu.

L'acord d'atorgar el nom de Guillem Agulló i Salvador a un carrer també va ser modificat. El Ple aprovà per unanimitat assumir la declaració institucional de Les Corts del passat 12 d'abril i dedicar un espai públic i no un carrer (ja que, a dia de hui, l'Ajuntament no en disposa de cap i encara té altres noms de personatges històrics o literaris pendents de rebre el seu carrer) a la seua figura.

 

02 de juny de 2016