Ajuntament de Faura

AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE PROHIBICIÓ PER A FER CREMES

fb


Des del 15 de juny fins al 16 d'octubre.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha ampliat el període de prohibició per a fer cremes de marges de cultius o restes agrícoles o forestals, aixó com la crema de canyars, canyissers o matolls, des del 15 de juny fins al 16 d'octubre, ambdós inclosos, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells.

 

La resolució, amb data de 16 de maig, també assenyala que amb caràcter extraordinari, únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència correctament justificats que no en permeten l'ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període indicat, sempre que hi haja una resolució en eixe sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals.

 

També assenyala que es deixa en suspens, fins nova ordre, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen esta resolució.

 

Les raons per a l'ampliació del període de prohibició són les temperatures excepcionalment altes que s'estan produint i la notable sequera acumulada.

 

 

2 de juny de 2016