Ajuntament de Faura

BORSES DE TREBALL

fb


Llistats d'APROVATS DEFINITIU de la borsa de treball de monitors de temps lliure i socorristes.

Pels Decrets d'Alcaldia 125/2016 i 126/2016, de 25 de maig, s’han aprovat les relacions definitives d’aspirants proposats, segons l’ordre de puntuació obtinguda, per a formar part de les borses de treball per a la contractació laboral temporal de socorristes/monitors per a la piscina municipal i de monitors de temps lliure.  La relació per ordre de puntuació és la que se pot veure en els documents adjunts.

Constituït el Tribunal qualificador, per a valorar mèrits i experiències acreditades documentalment pels aspirants, per a la constitució de les borses de treball de monitors de temps lliure i socorristes/monitors de la piscina municipal, la relació per ordre de puntuació és la que se pot veure en els documents adjunts.

Pels Decrets d’Alcaldia 113/2016 i 116/2016, s’han aprovat les llistes definitives d’admesos i exclosos, per a la constitució de les borses de treball de monitors de temps lliure i socorristes/monitors de la piscina municipal.

Del 7 a l’11 de maig, les persones interessades podran formular reclamacions i esmenar defectes a la llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball de monitors de temps lliure i socorristes/monitors de la piscina municipal.

27 de maig de 2016