Ajuntament de Faura

L'ESCOLA EL TABALET ANUNCIA ELS TERMINIS DE MATRÍCULA

fb


Poden matricular-se els xiquets nascuts al 2014 i 2015, del 9 al 19 de maig.

L'Escola d'Educació Infantil "El Tabalet" ja ha anunciat els horaris i la documentació que cal presentar per a formalitzar la preinscripció del curs 2016/2017, per als xiquets nascuts en l'any 2014 i 2015.

El termini de presentació de la documentació és del 9 al 19 de maig, d’11 a 13 h, i de 15 a 15.30 h. L’E.E.I. El Tabalet informa que No s’acceptaran sol·licituds fora de l’horari i termini.

Podeu descarregar-vos des d'ací les sol·licituds o arreplegar-les a l'Ajuntament. (Descarregar sol·licitud)

La documentació que cal presentar és:

  • INSTÀNCIA de sol·licitud d’admissió en Educació Infantil i Ensenyaments Bàsics PER DUPLICAT.
  • Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor o tutora.
  • Títol oficial de FAMÍLIA NOMBROSA o Títol de FAMÍLIA MONOPARENTAL.
  • Fotocòpia del LLIBRE DE FAMÍLIA. Si la mare està en estat de gestació, comuniqueu-ho a la Direcció del Centre.
  • Annex VI criteri RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR. (Sols les famílies que demanen que els puntue el criteri de renda. La renda de la unitat familiar es determinarà dividint el total d’ingressos de l’any 2014 entre el nombre de membres de la unitat familiar. Per a puntuar 2 punts, la renda de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 2 vegades l’IPREM. En cas que la mare estiga en estat de gestació, es comptarà també el gestant com a membre de la unitat familiar, si s’acredita el cas mitjançant certificat mèdic on conste l’estat i la setmana de gestació)
  • Certificat de DISCAPACITAT de l’alumne, pare, mare o germans, emès per la Conselleria de Benestar Social.

Nota:

Germans al centre. Només es computarà l’existència de germans si continuen assistint en el curs escolar per al qual se sol·licita l’admissió. 

4 de maig de 2016