Ajuntament de Faura

ELECCIONS GENERALS 2016

fb


CENS ELECTORAL I VOT PER CORREU.

Davant les pròximes eleccions generals del pròxim 26 de juny us facilitem la següent informació.

Cens electoral

Les llistes del cens electoral s’exposen al públic, a l’Ajuntament, en horari d’oficines, del 9 al 16 de maig, tots dos inclusivament. S’ha de portar un document acreditatiu (DNI, passaport o permís de conduir)

Vot per correu

Del 3 de maig fins al 16 de juny es pot sol·licitar el vot per correu. Cal anar a l’oficina de correus amb un document acreditatiu (DNI, passaport, permís de conduir). En cas de malaltia, es necessitarà una autorització notarial o consular i d’un certificat mèdic oficial.


Vot electors temporalment en l’estranger (E.R.T.A)

Aquelles persones que es troben temporalment a l'estranger en el moment de la convocatòria del procés electoral i que prevegen romandre en esta situació fins al dia de la votació, han de sol·licitar la documentació necessària del 3 al 28 de maig.

Vot electors residents en l’estranger (C.E.R.A)

Pel que fa al vot d’aquelles persones que viuen a l’estranger es pot sol·licitar la documentació del 3 al 28 de maig. Aquests electors sols podran votar a les eleccions autonòmiques.

Tota la informació sobre el mode d'exercir el dret de vot està disponible a la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (www.exteriores.gob.es)


 

4 de maig de 2016