Ajuntament de Faura

INFORMACIÓ SOBRE LES GESTIONS DE L'AJUNTAMENT RESPECTE A L'AMPLIACIÓ DEL COL·LEGI

fb


Cronologia de les actuacions del Govern municipal des del 25 d'octubre de 2013 a l'actualitat

 

 

Sobre els dubtes sobre les gestions de l’ajuntament respecte a l’ampliació del col·legi, l’Ajuntament de Faura informa:

 

25 d’octubre de 2013

Des de l’Ajuntament es va demanar a la subdirecció territorial d’educació una visita al Col·legi Sant Vicent Ferrer perquè es conega la realitat del centre escolar de Faura.

20 de novembre de 2013

Els tècnics de la Conselleria d’Educació visiten el col·legi de Faura per a conéixer les propostes plantejades des de l’Ajuntament per a l’eliminació de les aules prefabricades (popularment conegudes com a barracons).

25 de novembre de 2013

Al ple de novembre, la corporació municipal va aprovar incoar l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Faura per a ampliar el sòl dotacional escolar amb la incorporació com a sòl dotacional el carreró situat en la part posterior del col·legi públic. Pas previ per a cedir aquest espai a la Conselleria d’Educació amb l’objectiu de poder tirar avant un projecte que consisteix en la construcció d’un aulari annexe al central, la supressió de les actuals aules prefabricades i l’ampliació del pati, amb la cessió del carreró, per a complir amb els metres quadrats que estipula la legislació.

7 de maig de 2014

Després de la reunió mantinguda el 5 de maig de 2014 amb Rafael Carbonell Peris, Secretari Autonòmic d’Educació i Formació, des de l’Ajuntament es sol·licita a la Conselleria d’Educació que s’inicie l’expedient de millores de les obres del Col·legi Sant Vicent Ferrer.

14 de maig de 2014

Des de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació s’envia per correu electrònic l’esborrany del Conveni a subscriure entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament. En dit esborrany de conveni, la Generalitat encomana a l’Ajuntament la gestió per al finançament i execució de les obres d’ampliació del col·legi, amb la construcció de sis aules noves, amb el que s’eliminaran les aules prefabricades, i la recuperació d’espais comuns com el menjador escolar, la biblioteca i la sala de professors. La valoració de la inversió ascendeix a 200.000€.


Justificant del correu enviat des de la Subsecretaria Autonòmica d'Educació amb l'esborrany del conveni.


Juny de 2014

Una vegada arribat l’esborrany de conveni, comencen les tasques per a elaborar l’avantprojecte d’ampliació de l’aulari. L’avantprojecte és enviat als tècnics de la conselleria el 9 de juny de 2014, i a continuació hi ha una série de reunions entre els tècnics i l’arquitecte municipal a la conselleria i al col·legi.

9 juliol de 2014

Es produeix la dimissió de tres alts càrrecs de la Conselleria d’Educació que la deixen descabotada. Aquests són el secretari autonòmic Rafael Carbonell Peris, de la subsecretària d’Educació Virgínia Jiménez Martínez (responsable dels assumptes econòmics i d’administració) i del director territorial de València, Ismael Martínez.

En eixe moment ens posem en contacte en la Conselleria i ens informem que seran els pròxims responsables els que han de reprendre l’assumpte.

Setembre de 2014

Començat el curs intentem tornar a posar-nos en contacte amb els responsables de la conselleria que ens deriven a una reunió a una vegada avançat més el curs. Quan es produeix eixa reunió diuen que com ja s’està a finals de legislatura no es va a poder resoldre res.

29 de setembre 2014

Al ple de setembre, la corporació municipal va aprovar definitivament la modificació puntual núm.2 del Pla General d’Ordenació de Faura per a ampliar el sòl dotacional escolar amb la incorporació del carreró situat en la part posterior del col·legi públic.

28 de setembre de 2015

El ple acorda instar a la Conselleria d’Educació perquè es reprenguen les converses per estudiar el projecte d’ampliació d’aulari al Col·legi Sant Vicent Ferrer proposat per l’Ajuntament de Faura i així eliminar de manera definitiva les aules prefabricades, després què en les passades eleccions autonòmiques hi ha hagut un canvi de govern a la Generalitat i per tant amb nou equip a la conselleria d’Educació.

26 de gener de 2016

El president del Consell, Ximo Puig, i el conseller d’Educació, Vicent Marzà, presenten el Pla per a eliminar les aules prefabricades durant la legislatura 2015-2019, i al llistat publicat apareix el col·legi de Faura.

29 de febrer de 2016

La Junta de Govern Local, vist que la Conselleria d’Educació continua sense atendre les nostres peticions, aprova sol·licitar al Secretari Autonòmic d’Educació que de manera urgent i definitiva establisca una reunió amb l’Ajuntament per reprendre el projecte d’ampliació de l’aulari del col·legi.

4 de març de 2016