Ajuntament de Faura

XARXA DE LLIBRES. NOTA INFORMATIVA

fb


Consulta com pots sol·licitar la subvenció.

La presentació de sol·licituds i documentació corresponents al programa de gratuïtat de llibres de text i altres materials curriculars “Xarxa Llibres” es realitzarà Des de l'1 al 16 de desembre, al Col·legi Sant Vicent Ferrer, de 17 a 20 h.

Per a facilitar la tasca de recollida, l'Ajuntament ha establert una planificació de recollida documentació per cursos.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponent al Programa “Xarxa Llibres”, des de l'Ajuntament es procedirà a la comprovació de la documentació aportada i una vegada conclosos tots els tràmits administratius necessaris, l'Ajuntament adoptarà un acord en el qual s'aproven les justificacions així com la relació de beneficiaris de les ajudes i les sol·licituds que siguen desestimades.

L'abonament de la primera part de les ajudes del programa per part de l'Ajuntament, que responen a una quantia màxima de 100 euros, es farà efectiu a través d'una transferència bancària abans del 31 de gener. Este termini està condicionat a la recepció per l'Ajuntament dels fons corresponents a la Generalitat Valenciana i a la Diputació.

Documentació adjunta:

27 de desembre de 2015