Ajuntament de Faura

ELECCIONS GENERALS 2015

fb


CENS ELECTORAL I VOT PER CORREU.

Davant les pròximes eleccions generals del pròxim 20 de desembre us facilitem la següent informació.

Cens electoral

Les llistes del cens electoral s’exposen al públic, a l’Ajuntament, en horari d’oficines, del 2 al 9 de novembre, tots dos inclusivament. S’ha de portar un document acreditatiu (DNI, passaport o permís de conduir)


Meses

La distribució de les meses electorals és:

 

 

Mesa

Inicials cognoms

Vota en:

Secció 1

(part de dalt)

A

A - K

Ajuntament

B

L – Z

Ajuntament

Secció 2

(part de baix)

A

A – K

Antiga biblioteca

B

L - Z

Antiga biblioteca

 

Vot per correu

Del 27 d’octubre fins al 10 de desembre es pot sol·licitar el vot per correu. Cal anar a l’oficina de correus amb un document acreditatiu (DNI, passaport, permís de conduir). En cas de malaltia, es necessitarà una autorització notarial o consular i d’un certificat mèdic oficial.


Vot electors temporalment en l’estranger (E.R.T.A)

Aquelles persones que es troben temporalment a l'estranger en el moment de la convocatòria del procés electoral i que prevegen romandre en esta situació fins al dia de la votació, han de sol·licitar la documentació necessària del 27 d’octubre al 21 de novembre.


Vot electors residents en l’estranger (C.E.R.A)

Pel que fa al vot d’aquelles persones que viuen a l’estranger es pot sol·licitar la documentació del 27 d’octubre al 22 de novembre. Aquests electors sols podran votar a les eleccions autonòmiques.

Tota la informació sobre el mode d'exercir el dret de vot està disponible a la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (www.exteriores.gob.es )

 

29 d’octubre de 2015