"/>

Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT AVANÇA EN L'ESBORRANY DE LA NOVA CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

fb


El document, on s'estudia incloure el "Regidor número 12", serà enviat a les associacions del poble per a millorar-lo entre tots

La Carta de Participació Ciutadana que l'Ajuntament de Faura va aprovar en la sessió extraordinària del Ple del 21 de maig de 2004 està sent revisada i actualitzada per a millorar i ampliar la participació del veïnat en les qüestions municipals. D'esta forma, s'està treballant en un esborrany que impulse noves vessants d'esta ferramenta per a aconseguir que els ciutadans se senten cada vegada més compromesos i implicats en el desenvolupament del seu municipi.

Així, una de les novetats que s'està estudiant incloure en la modificada Carta de Participació Ciutadana fa referència al "regidor número 12", també anomenat "escó ciutadà". Esta iniciativa suposa que qualsevol veí o veïna pot convertir-se en regidor d'un dels Plens, presentant i defensant propostes o preguntant sobre qualsevol tema assentat junt a la resta de regidors. Es tracta d'una nova mesura que facilita la participació de tots els ciutadans en la vida política.

Una vegada enllestit l'esborrany, segons ha acordat la Junta de Govern, serà enviat a les associacions del poble per a millorar-lo entre tots. De tal forma que l'adaptació d'esta eina que pretén fomentar la implicació de la població serà en sí mateixa un procés de participació.

Finalment, el document resultant de totes estes aportacions serà traslladat al Ple de l'Ajuntament per a que done la seua aprovació a esta reformada Carta de Participació Ciutadana.

10 de setembre de 2015