Ajuntament de Faura

BAN: NETEJA DE CARRERS

fb


Començarà esta nit i acabarà durant la matinada del dijous 27 d'agost

Hui, i fins a la matinada del 27 d'agost, de 23 a 6 hores, es tornarà a fer una neteja intensiva dels carrers i de les voreres amb aigua a pressió, el que es coneix com “Baldeig”.

Cada dia es farà la neteja d’una de les zones en les que s’ha dividit el poble:

 

- Dilluns 24: centre del poble (SECTOR 2).

 

- Dimarts 25: part alta del poble (SECTOR 3).

 

- Dimecres 26: entrada del poble (SECTOR 1)

24 d'agost de 2015