Ajuntament de Faura

LA SITUACIÓ FINANCERA DE L'AJUNTAMENT ÉS DE SUPERÀVIT

fb


El romanent de tresoreria disponible, després de descomptar els ingressos establits per la Llei, ascendix a 695.598,19 euros

Liquidació pressupostària de l'Ajuntament a 31/12/2014

  • Romanent total de tresoreria - 695.598,19 €
  • Deutes amb l'Ajuntament - 483.707,25 €
  • Diners en efectiu - 563.390,38 €
  • Deute viu - 712.000,00 €
La situació de l'Ajuntament és de SUPERÀVIT, amb un romanent de tresoreria disponible, després de descomptar aquells ingressos que per precaució diu la Llei, de 695.598,19 euros. Açò són els "estalvis" de l'Ajuntament disponibles per al que puga fer falta.

Amb tots eixos diners cubrim la totalitat dels préstecs concertats per l'Ajuntament, que hem preferit no tornar, perquè enguany els interessos són zero, segons aprovà el Govern.

 

31 de juliol de 2015