Ajuntament de Faura

BAN: NETEJA DE CARRERS

fb


Els dies 21, 22 i 23 de juliol, de 23 h a 6 h.

Els dies 21, 22 i 23 de juliol, de 23 h a 6 h es farà una neteja intensiva dels carrers i de les voreres amb aigua a pressió, el que es coneix com “Baldeig”.

Cada dia es farà la neteja d’una de les zones en les que s’ha dividit el poble:

- Dimarts 21 de juliol: entrada del poble (SECTOR 1)

- Dimecres 22 de juliol: part alta del poble (SECTOR 3)

- Dijous 23 de juliol: centre del poble (SECTOR 2)

 
Faura, 16 de juliol de 2015
L’alcalde