Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT FARÀ PÚBLIQUES LES FACTURES PER A DONAR UN PAS MÉS ENLLÀ A FAVOR DE LA TRANSPARÈNC

fb


El Govern municipal està a la espera d'uns informes previs del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes per a poder posar en marxa la iniciativa

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 27 d'abril un acord pel qual l'Ajuntament publicarà "el més prompte possible" tots els gastos municipals en una plataforma online, de manera que qualsevol persona interessada en esta informació podrà consultar-la des del seu domicili, sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament a sol•licitar-la. L'alcalde, Toni Gaspar, ha posat en valor esta iniciativa "en favor de la transparència", i ha manifestat que "la intenció és que tots els ciutadans tinguen accés a totes les factures". "Des del que costa el segur de l'Escola d'Estiu a una reparació de la via pública o la substitució d'una farola", ha apuntat.

Gaspar ha explicat que la comptabilitat municipal anirà bolcada directament a un programa connectat a la Xarxa, el que permetrà una actualització constant i permanent. "El que vegen els veïns a Internet serà el que està reflectit en eixe moment en els comptes de l'Ajuntament", ha recalcat.

Per a poder publicar tota esta informació, el Govern local ha encomanat al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes un informe amb les condicions i requisits que l'Ajuntament ha de complir per a no incórrer en cap irregularitat. Així, este informe permetrà ajustar-se exactament al que dictamina la llei i determinarà la forma de fer-ho i quines són les limitacions.

L'alcalde ha declarat que "donem un pas més enllà per la transparència". "Que no només hi ha que proclamar-la amb paraules, sinó promoure-la amb fets. I nosaltres anem a passar a l'acció", ha insistit. A eixe respecte, ha comentat que "és complicat per als ciutadans buscar tota esta informació". "Però, ara, amb esta plataforma online serà molt més fàcil", ha conclòs.

12 de maig de 2015