Ajuntament de Faura

FAURA INICIA ELS TRÀMITS PER A QUE LA RODANA SIGA DECLARADA PARATGE NATURAL MUNICIPAL

fb


El Ple, que ha celebrat sessió ordinària, ha donat compte de tots els informes previstos en la llei de compliments, terminis de pagaments i estabilitat pressupostària, que són favorables a l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Faura, que ha celebrat sessió ordinària, ha aprovat per unanimitat una proposició presentada pel PSPV-PSOE segons la qual s'iniciarà "l’expedient administratiu per a la declaració de la Rodana com a Paratge Natural Municipal". Estos treballs suposaran que també es pose en marxa el Consell de Participació, entre les institucions i els particulars, i totes aquelles accions que siguen oportunes per posar en valor aquest paratge. A més, se donarà trasllat d'este expedient a Benifairó per a que es puguen realitzar accions conjuntes, ja que la muntanya és compartida pels dos municipis.

D'altra banda, a la sessió celebrada al Saló de Plens del Consistori, s'ha donat compte de tots els informes previstos en la llei de compliments, terminis de pagaments i estabilitat pressupostària, que són favorables a l'Ajuntament, ja que el termini mig de pagament és de 23 dies.

ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI

Un altre punt de l'ordre del dia ha sigut l'aprovació de l’actualització de l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents a Faura, el valor del qual s'ha xifrat en 5.453.353,84 euros distribuïts en: Immobles, calculats en 5.263.290,77 euros i que comprenen 27 Béns immobles urbans (5.032.686,47 euros) i 16 Béns immobles rústics (230.604,30 euros); 8 Vehicles (35.421,55 euros); i Mobles no compresos en els anteriors enunciats (amb un valor de 154.641,52 euros). L'esforç realitzat en l'elaboració de l'inventari durant l'últim any té per objectiu complir la llei i incloure-ho en la contabilitat per a quadrar-la, a més d'identificar clarament els béns propietat de l'Ajuntament i la seua procedència.

COMITÉ ASSESSOR PER AL PTM ENFRONT D'EMERGÈNCIES

Així mateix, una vegada que han finalitzat els treballs tècnics d’elaboració del Pla Territorial Municipal (PTM) enfront d’emergències de Faura, s'ha aprovat constituir un Comité assessor sota la direcció de l'Alcaldia, com a òrgan d’assistència permanent en els distints aspectes relacionats amb l’emergència. Este comité estarà integrat per regidors/es portaveus dels distints grups municipals de l’Ajuntament de Faura, el Cap de la Policial Local de Faura, un Tècnic/operador del Cos de la Guàrdia Civil a Quartell, un Tècnic/operador del consorci provincial de bombers, un Tècnic de Serveis Socials de la Mancomunitat de les Valls i voluntaris, de diferents associacions, com el Centre Excursionista la Vall de Segó.

L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, MÉS A PROP

Tal i com ja s'havia anunciat, el Ple també ha aprovat l'Ordenança reguladora de l'Administració electrònica, que es posarà en marxa durant el primer trimestre de 2015, de manera que els veïns podran fer en línia diversos tràmits sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament i amb tota la validesa. L'Administració electrònica estarà a l'abast de tots en la direcció http://faura.sedelectronica.es, lloc al que també s'accedirà des de la web www.faura.es.

Inicialment, seran susceptibles de tramitació electrònica les declaracions responsables per a l'execució d'obres menors, la presentació de queixes i suggeriments, les llicències de guals, el model de sol•licitud genèrica, la sol•licitud d'ús de bé immoble per a la realització d'activitats, la comunicació d'incidències en la via pública i la sol•licitud de certificat d'empadronament. Successivament, l'Ajuntament anirà implantant i incorporant nous procediments al catàleg dels que es podran tramitar amb l'Administració electrònica.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Les tres mocions presentades pel PSPV-PSOE al Ple, entre les que destaca la que té per objectiu declarar a la Rodana Paratge Natural Municipal, han sigut aprovades per unanimitat. Els socialistes han demanat, mitjançant una altra proposició, que es sol•licite a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i a la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) que, "de forma urgent, realitzen les tasques de condicionament necessàries, a fi d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden emportar-se per davant camins i altres infraestructures". A més, se sol•licitarà tant a la CHJ com la CHS que, "en aquells casos en què els ajuntaments hagen de realitzar neteja de llits i actuacions no complexes en els àmbits de la seua competència, agilitzen els permisos i autoritzacions, així com la normalització dels esmentats expedients i deixen sense efecte les possibles sancions, ja que", segons la moció del PSPV-PSOE, "moltes d'estes es deriven de la inacció de la mateixa Confederació".

I també a proposta del PSPV-PSOE, el Ple ha aprovat "instar a la Mancomunitat de les Valls perquè faça les gestions oportunes amb Renfe i trobe una solució que faça més segura l’estació de les Valls per a les persones usuàries". En eixe sentit, s'ha apuntat la necessitat de reparar i millorar l'estat de l'enllumenat de l'estació.

Per la seua banda, ERPV ha demanat l'aprovació d'un acord per a que es revisen els criteris d'adjudicació de les ajudes socials a la vacunació Prevenar i a l'adquisició de llibres i altres materials escolars. La proposició ha sigut rebutjada, donat que en una Comissió de Serveis Socials celebrada anteriorment s'acordà per unanimitat, a proposta dels tècnics, no modificar estos criteris per raó de justícia, equitat i millor distribució. En eixa reunió, indicaren que les prioritats durant estos quatre anys han canviat i, per tant, per ajudar a la gent, es consideren prioritaris altres programes.

A eixe respecte, l'alcalde ha recordat al Ple que els Serveis Socials de la Mancomunitat, a la que pertany Faura i que és, a més, qui té les competències en esta àrea, en cap moment han decrescut, sinó que han augmentat un 33% en el que va de legislatura.

Per últim, ha sigut rebutjada una moció del grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Faura per a que s'elabore un Pla de Reordenament Demogràfic i de Recuperació del Patrimoni Històric al País Valencià.

27 de gener de 2015