Ajuntament de Faura

LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA RECUPERA EL LLIT DEL BARRANC DE LA CANALETA

fb


L'objectiu de les obres, adjudicades a una empresa local, és integrar el barranc amb el seu entorn

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València a través del Programa d'Espais Degradats ha encetat la primera fase de les obres de recuperació del barranc de la Canaleta a l'altura de l'Espai dels Majors. Aquest Programa acomet actuacions en zones que es troben dins de la població, però que necessiten certes millores. En este cas, les obres del barranc de la Canaleta pretenen conferir-li un tractament integrador amb el seu entorn.

Amb eixe objectiu, se va a cobrir amb pedra de rodeno tant les parets del llit com el carrer peatonal que va de Ciril Amorós al carrer N'Avelina Taberner. També s'intervindrà en la boca del barranc i se sanejaran les fugues, tant de la séquia com del desaigüe. Estes actuacions, finançades per la Diputació de València amb un pressupost màxim de 58.680,28 euros, han sigut adjudicades a Construccions Bon Succés S.L., una empresa local. I és que des de 2011, l'Ajuntament intenta distribuir entre les empreses locals totes aquelles obres de certa envergadura que necessiten alguna qualificació tècnica o que no són intensives en mà d'obra.

Cal recordar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no autoritza el cobriment de cap barranc. Per tant, s'executaran estes obres que suposaran que el de la Canaleta siga el primer tram del barranc des de la muntanya en què es veu l'exterior com fins ara.

18 de desembre de 2014