"/>

Ajuntament de Faura

LA MANCOMUNITAT ESTUDIA OFERIR EN BREU UN SERVICI DE MEDIACIÓ PER A RESOLDRE CONFLICTES PACÍFICAME

fb


El president de la Mancomunitat indica que "els mediadors afavoreixen la comunicació i les seues solucions són ràpides, econòmiques i beneficioses" per a les parts implicades

Per a superar i previndre les dificultats pròpies de la convivència, però també qualsevol tipus de problema que puga sorgir en les relacions familiars, la Mancomunitat de Les Valls està estudiant posar en funcionament en breu un servici de mediació, mitjançant un conveni amb el Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV), amb el qual la presidència de la Mancomunitat ja està mantenint conversacions. D'aquesta forma, els mediadors de l'ICAV, que són advocats professionals, treballaran per a que les persones que tenen un conflicte puguen trobar, amb la seua ajuda, la millor solució.

El president de la Mancomunitat, Toni Gaspar, ha destacat la importància d'oferir este servici, ja que estos professionals "creen diàleg i fan possible el consens entre les parts enfrentades". "Els mediadors són completament imparcials i busquen solucions pacífiques i compartides a partir dels interessos i necessitats de les persones".

La sol·licitud d'aquest servici, que és voluntària i confidencial, evita els llargs i costosos processos judicials. A més, els seus resultats són més estables i duraders. En paraules de Gaspar, "els mediadors afavoreixen la comunicació i les seues solucions són ràpides, econòmiques i beneficioses per a tots".

 L'ajuda dels mediadors pot ser requerida per a arribar a un acord en cas de separació o divorci, i en problemes de convivència ciutadana, però també en l'àmbit civil i mercantil, per a resoldre discrepàncies derivades dels contractes, herències o compravendes i en l'àmbit penal, per a facilitar acords a favor de les víctimes i propiciar oportunitats de reinserció per als acusats.

 

 11 de desembre de 2014