Ajuntament de Faura

PROGRAMA

fb


Fins al 28 de novembre, a través de la pàgina de la Diputació de València.

La Diputació de València convoca el programa La Dipu Te Eurobeca, un total de 50 beques per a pràctiques formatives en distints organismes europeus, amb una duració de 5 mesos i una beca mensual d'1.500€ al mes.
 
Estes beques estan dirigides a jóvens fins 35 anys, que tinguen una titulació de diplomatura, llicenciatura o grau d'alguna universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més han d'estar empadronats en algun municipi de la província de València amb una antiguitat d’almenys un any, i tindre un nivell d'idiomes corresponent a B2 de l'idioma segons el destí de desenrotllament de la beca.
 
El termini de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 28 de novembre, realitzant-se una primera sol·licitud a través de www.sede.dival.es, que després de ser firmada s'enviarà per correu junt amb la resta de documentació que s'indica en l'orde de convocatòria.
 
Els mèrits que es baremaran són:
  • Nota mitjana de l'expedient de la titulació.
  • Trobar-se cursant un altre títol igual o superior al de la convocatòria, i la nota mitjana dels mateixos.
  • Màsters oficials universitaris.
  • Idiomes comunitaris.
  • Haver gaudit de programes europeus educacionals com a COMÈNIUS o ERASMUS.
  • Situació econòmica de la unitat familiar.
  • No haver sigue beneficiari d’una beca en el marc del programa la Dipu te Eurobeca en exercicis anteriors.
  • Entrevista.
Tota la informació la pots trobar en les bases que regixen la convocatòria d'ajudes:
 
 
Per a més informació, pots dirigir-te a la Diputació de València en el telèfon 96.388.25.25.
 
11 de novembre de 2014