Ajuntament de Faura

COMPLIMENT AMB ELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEEDORS

fb


Tal com estableix el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol.

Desde aquest trimestre, tal com estableix el Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, existeix l’obligació de complir i de comunicar el compliment dels ajuntaments en relació als terminis de pagament amb els proveïdors. Pel que fa a l’Ajuntament de Faura ja ha comunicat a Hisenda que compleix amb els terminis previstos.

7 de novembre de 2014.

* Quan les dades es reflecteixen amb signe negatiu, o bé representa una major celeritat, en el període mitjà, en el pagament de l'Ajuntament amb relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament es troben, en període mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.