Ajuntament de Faura

ELS VEÏNS EN RISC DE PERDRE LA VIVENDA PER IMPAGAMENT DE LA HIPOTECA PODEN SOL·LICITAR UN MEDIADOR

fb


A través de l'Ajuntament, la Diputació oferix la possibilitat de renegociar acords amb els bancs mitjançant un advocat de l'ICAV

Les famílies de Faura que tinguen problemes per a atendre el pagament del seu préstec hipotecari i que es troben en risc de perdre la seua vivenda habitual poden recórrer, de manera completament gratuïta, als servicis d’un mediador. Els interessats han de sol·licitar-ho als Servicis Socials de l’Ajuntament, que, gràcies a aquesta iniciativa de la Diputació de València en col·laboració amb el Centre de Mediació de l’Ilustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV), els demanaran la documentació necessària per a poder optar a ell.
 
El mediador, un advocat de l’ICAV, és un professional format en l’àmbit de la mediació i temes hipotecaris que oferix els seus coneixements jurídics i de negociació. D’aquesta manera, els veïns de Faura tenen la possibilitat de resoldre el seu problema mitjançant un procés de mediació extrajudicial que pretén arribar al millor acord entre bancs i afectats.
 
En primer lloc, el mediador estudiarà la situació econòmica de la persona afectada i disenyarà un plan de viabilitat o altres propostes adaptades a les necessitats reals de cada situació. Després, presentarà aquestes propostes al banc i les negociarà amb ell.
 
Alguns dels documents que han de presentar els interessats són: l’escriptura de compra de la vivenda, l’escriptura del préstec hipotecari, certificat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar i les notificacions rebudes del jutjat o de l’entitat bancària.
 
 
 
 
 
23 d’octubre de 2014