Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens, el dia 29 de SETEMBRE, a les 20 h.

ORDRE DEL DIA 
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 6/2014.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 121 a 156/2014.
 3. Proposició de l’Alcaldia sobre informatització del cementeri.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre la posada en marxa del Pla extraordinari d’emergència de Serveis Socials.
 5. Proposició de l'Alcaldia relativa a l’aprovació definitiva de la modificació específica núm. 2 del PGOU de Faura.
 6. Proposició del PSPV-PSOE de rebuig a la modificació de la LOREG.
 7. Proposició del PSPV-PSOE sobre el vet rus als productes de la Unió Europea.
 8. Proposició del PSPV-PSOE sobre els vehicles d'ús agrícola.
 9. Proposició del PSPV-PSOE sobre modificació del model de beques.
 10. Proposició del PP demanant una barrera de protecció al carrer de la Pilota – Parc Infantil.
 11. Proposició d’ERPV per la República, els processos constituents, el dret a decidir i els referèndums.
 12. Proposició d'ERPV per determinar l’abast de la sentència del tribunal suprem 2159/2014 al municipi en relació a l’IBI de rústica o urbà.
 13. Propsició d’ERPV de rebuig a la imposició com a cap d’estat de Felipe de Borbón.
 14. Proposició d’ERPV de rebuig a les SICAV dels eurodiputats espanyols.
 15. Proposició d’ERPV per la protecció del patrimoni natural de Faura i de la Vall de Segó.
 16. Proposició d'ERPV per exigir la posada en marxa del pla de prevenció contra el càncer de mama a la Vall de Segó.
 17. Proposició d'ERPV sobre actes institucionals al municipi de Faura amb motiu de la celebració del 9 d'octubre, dia nacional del Pais Valencià.
 18. Propostes  i preguntes.
Faura, 25 de setembre de 2014   
 
L’alcalde         
 
 
Antoni F. Gaspar Ramos