Ajuntament de Faura

FAURA, EL POBLE AMB MENYS PRESSIÓ FISCAL DE LA COMARCA





fb


Les dades corresponen a l'informe elaborat per la Sindicatura de Comptes

Faura és, un any més, el municipi amb menor pressió fiscal de la comarca, segons les dades fetes públiques per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

Així, com es reflecteix en la taula, cada ciutadà de Faura paga de mitjana 205 euros enfront dels 1464 o els 763 que abonen els veïns d'altres pobles de la comarca.

En la taula es refereix en concret als impostos i taxes per habitant recollits en l'informe de la Sindicatura. Exactament, Faura es situa amb un 60 per cent menys de pressió fiscal que la mitjana de la Comunitat Valenciana. 

9 de juliol de 2014