Ajuntament de Faura

LA DIPU ET BECA 2014

fb


Anunci de la Comissió Avaluadora.

Podeu consultar l'anunci de l'acord de la Comissió Avaluadora sobre l'adjudicació de les 7 beques de la Dipu et Beca.
16 de juny de 2014