Ajuntament de Faura

EL PLE DE MAIG APROVA MOCIONS DE CALAT SOCIAL





fb


Es va pronunciar sobre l'IVA de les perruqueries, la reforma local, la sequera i les ETTS.

El Ple de maig va aprovar per unanimitat les proposicions presentades pel grup municipal socialista i pel grup municipal d’esquerra republicana, totes elles de calat social.
 
Les proposicions del grup socialista demanaven, d’un costat, que la Generalitat Valenciana cree una Mesa de Diàleg i Negociació d'àmbit autonòmic per estudiar i acordar les línies i procediments per dur endavant la Llei de Reforma Local, amb participació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i dels sindicats, adoptant el compromís de garantir el manteniment dels serveis i les ocupacions, així com la qualitat, eficàcia i eficiència d'estos.
 
D’altra banda, també demanaven que el Govern d'Espanya reconsidere l'aplicació del tipus general de l'IVA del 21% als serveis de perruqueria i els  torne a aplicar el tipus reduït, solidaritzant-se així  amb els i les professionals de perruqueria i estètica i denunciant la dramàtica situació que travesa el sector com a conseqüència de l’impacte que està tenint en la seua activitat la pujada de l’IVA unit a la situació de crisi generalitzada.
 
Finalment, el grup municipal socialista va presentar una proposició sobre la sequera i els seus efectes sobre els agricultors. Entre els acords que es van prendre destaquen la creació amb caràcter d’urgència d’una comissió de seguiment d’àmbit autonòmic sobre la sequera per analitzar la situació actual, previndre els seus efectes i aplicar les mesures oportunes per a pal·liar-la; l’aplicació del mòdul zero en la declaració de l’IRPF a tots aquells llauradors i ramaders que han patit l’afonament dels seus preus o els efectes de les condicions adverses derivades del clima; o la condonació del pagament de l' Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2014.
 
Pel que fa al grup municipal d’esquerra republicana va presentar una proposició de suport a la gent del camp i contra els abusos de les Empreses de Treball Temporal (ETT), instant a les administracions competents a supervisar i vigilar  sobretot la contractació de les ETTS en el sector agrari o a la impulsió de polítiques actives d’ocupació, entre altres acords. Cal recordar, que fa un any, el Ple ja es va pronunciar sobre esta qüestió amb una proposició del grup municipal socialista en què ja demanava al Consell que regularà la contractació de treballadors per a la campanya de recollida de cítrics a la Comunitat Valenciana, que es realitza bàsicament a través d'empreses de treball temporal (ETT) i que verificara que compleixen amb els convenis col·lectius del sector.
 

3 de juny de 2014