Ajuntament de Faura

REDUCCIÓ DELS HORARIS PER A FER CREMES

fb


Des del trenc d'alba fins les 13.30 h.

La Conselleria de Governació ha reduït l’horari apte, amb caràcter general, per a fer cremes de marges de cultius o restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls, des del trenc de l’alba fins les 13.30 h, fins que no es resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells.
 
La resolució, amb data de 10 de març, també assenyala que “amb caràcter extraordinari, únicament per raons fitosanitàries o altres motius d’urgència degudament justificats, es podran autoritzar cremes fora de període, sempre que existisca resolució prèvia emesa per la Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i emergències”. També assenyala que “es deixa en suspens, fins nova ordre, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen esta resolució”.
 
Les raons per a la reducció d’horaris són que el passat hivern ha estat el més secs pel que mantindre els horaris establerts fins ara representaven n greu perill, i mantindre la reducció d’horaris de cremes fins que les condicions meteorològiques siguen més favorables.
 
 
2 d’abril de 2014