Ajuntament de Faura

V Edició CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS

fb


El termini d'inscripció acaba el 31 de març.

L’Escola de Música “Joan Garcés Queralt” ha convocat la cinquena edició del Concurs de joves intèrprets. El termini de presentació de sol·licituds va començar l’1 de març i acaba el 31 de març. Les inscripcions s’han de presentar a la consergeria del Col·legi Sant Vicent Ferrer i al correu electrònic emusicajgq@gmail.com. No s’admetran sol3licituds fora de termini.
 
Poden participar els alumnes de les escoles de música del Camp de Morvedre que estiguen vinculades o siguen dependents de Societats Musicals federades a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Els participants han d’estar matriculats pel curs 2013-2014 en les seues respectives escoles en la data de celebració de les proves. També poden participar membres de les agrupacions dalt mencionades que cursen estudis professionals a qualsevol centre d’estudis musicals, conservatori, etc.
 
Els participants interpretaran una obra de lliure elecció que no serà superior a 5 minuts. A més del premi per cada una de les especialitats, hi ha el premi extraordinari “Societat Joventut Musical de Faura” a la millor interpretació.
 
Les audicions, que són públiques, seran els dies 5 i 6 d’abril, de 10 a 14 h, a l’auditori de la Societat Joventut Musical (SJM). El dia 5, es faran les proves de vent-fusta, piano i corda; i el dia 6, les proves de vent-metall, percussió, guitarra i cant.
 
El concert de cloenda serà el 12 d’abril, a les 19 h, a l’auditori de la SJM, hi participaran tots els guanyadors de la V edició del Concurs de Joves Intèrprets en cadascuna de les modalitats i especialitats.
 
 
Més informació:
 
 
18 de març de 2014