Ajuntament de Faura

ACORDS PLE DE GENER 2014

fb


Es va aprovar un Reglament d'Honors i Distincions, entre altres acords.

Al Ple de gener va prendre possessió la nova regidora del grup municipal socialista, Bàrbara Asensi Martínez, després de la renúncia voluntària de Rosario Clara Gil Montolio al càrrec de regidora que ocupava des de l’11 de juny del 2011.
 
El Ple de gener va aprovar per unanimitat un Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Faura, amb l'objecte de regular els procediments i formes de reconéixer els mèrits especials de ciutadans, entitats i institucions en la seua vinculació amb el municipi; així com el protocol i cerimonial dels actes públics. Al reglament també s’inclou el procediment de retolació de les noves denominacions de les vies públiques del poble, donant així cobertura a l’acord pres pel ple en març de l’any passat.
 
D’altra banda es van aprovar les diferents mocions presentades pels grups municipals.
 
Pel que fa a les proposicions del grup socialista es van aprovar per unanimitat una proposició en què s’instava a l’Ajuntament de Faura perquè estudiarà les possibles solucions a la falta de llum en alguns passos de vianants el que podria ocasionar algun problema de perillositat als vianants; així com les dues proposicions en què es rebutjaven els copagaments establerts d’un costat per a discapacitats i dependents i d’altre per als fàrmacs que dispensen els hospitals de forma ambulatòria, demanant la derogació de les normatives que els estableixen. L’última proposició del grup municipal socialista que demanava la retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament va ser aprovada amb el suport d’esquerra republicana i amb l’abstenció del PP.
 
Pel que fa a les proposicions del grup municipal d’esquerra republicana, es van aprovar amb el vot a favor del grup socialista i amb l’abstenció del grup popular. Les proposicions demanaven: la retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament; rebutjaven el projecte de Llei de Seguretat Privada, ja que la seguretat en espais públics deu ser competència exclusiva de les forces i cossos de seguretat de l’Estat; rebutjaven l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana que coarta la llibertat bàsica de manifestació i de protesta; i per últim, demanaven, en una proposició presentada per urgència, que es garantira la recepció de les emissions de Catalunya Ràdio i TV3.
 
29 de gener de 2014