Ajuntament de Faura

PROGRAMA "LA DIPU TE EUROBECA"

fb


Fins al 22 de gener, a través de la pàgina de la Diputació de València.

La Diputació de València convoca el programa La Dipu Te Eurobeca, un total de 40 beques per a pràctiques formatives en distints organismes europeus, amb una duració de 5 mesos i una beca mensual d'1.500€ al mes.
 
Estes beques estan dirigides a jóvens menors de 30 anys, que tinguen una titulació de diplomatura, llicenciatura o grau d'alguna universitat espanyola o de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A més han d'estar empadronats en algun municipi de la província de València amb una antiguitat d’almenys un any, i tindre un nivell d'idiomes corresponent a B2 de l'idioma segons el destí de desenrotllament de la beca.
 
El termini de sol·licituds estarà obert fins al pròxim 22 de gener, realitzant-se una primera sol·licitud a través de www.sede.dival.es, que després de ser firmada s'enviarà per correu junt amb la resta de documentació que s'indica en l'orde de convocatòria.
 
Els mèrits que es baremaran són:
  • Nota mitjana de l'expedient de la titulació
  • Trobar-se cursant un altre títol igual o superior al de la convocatòria, i la nota mitjana dels mateixos.
  • Màsters oficials universitaris
  • Idiomes comunitaris
  • Haver gaudit de programes europeus educacionals com a COMÈNIUS o ERASMUS.
  • Situació econòmica de la unitat familiar.
  • Entrevista
Tota la informació la pots trobar en les bases que regixen la convocatòria d'ajudes:
 
 
Per a més informació, pots dirigir-te a la Diputació de València en el telèfon 96 388 25 25.
 
14 de gener de 2014