Ajuntament de Faura

2012-3r premi Rinconet de Sonia